11 Октомври 42-а, 1000 Скопје

Антонио Златковски (14) веќе осум години оди во редовно училиште без толкувач на наставата. Рамноправноста

Новинари и претставници на граѓански организации членки на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија, учествуваа

Аудио верзија на публикацијата: Попреченоста во медиумското известување - огледало на општествените перцепции (Првични наоди од мониторингот

36-годишната Благица Паризова од Штип е еден од петнаесетмината корисници на дневниот центар „Порака” во

Во рамките на проектот „Партнерство, застапување и комуникација за ефикасна инклузија на лицата со попреченост“,

Потребно е поквалитетно информирање за лицата со попреченост, намалување на предрасудите кон нив и спроведување

Марија Стрезовска по цели 16 месеци се гледа со другарите од здружението „Порака“. Таа ја

Темите што ги засегаат лицата со попреченост најчесто се покриени преку вести, извештаи и социјални

Во голема мера е признаено дека граѓанските организации и медиумите се многу важни чинители во