11 Октомври 42-а, 1000 Скопје

Во рамките на проектот „Партнерство, застапување и комуникација за ефикасна инклузија на лицата со попреченост“,

Потребно е поквалитетно информирање за лицата со попреченост, намалување на предрасудите кон нив и спроведување

Прирачникот има за цел да им помогне на македонските граѓански организации кои работат со лицата

Темите што ги засегаат лицата со попреченост најчесто се покриени преку вести, извештаи и социјални

Во голема мера е признаено дека граѓанските организации и медиумите се многу важни чинители во

Учесниците на годинешната конференција „Денови на медиумите на ЕУ и Западен Балкан“, што се одржа

Аудио верзија на публикацијата: Попреченоста во медиумското известување - огледало на општествените перцепции (Првични наоди од мониторингот

Што очекуваат медиумите и граѓанските организации едни од други, кои се правилата на ангажираното новинарство

Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските