ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

ПОЧЕТНА

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

2Во голема мера е признаено дека граѓанските организации и медиумите се многу важни чинители во процесите на демократизација, вклучително и во создавањето на поинклузивни општества за лицата со попреченост. Имајќи ги предвид нивните специфични улоги, од суштинско значење е тие да ги здружат силите и да воспостават меѓусебна соработка, со цел дасе зголеми влијанието врз ставовите на јавноста кон лицата со попреченост. Сепак, оваа соработка е честопати проблематична и како да постои врска што недостига, што всушност претставуванедоволно разбирање и несоодветна комуникација помеѓу граѓанските организации и медиумите и обратно.

Едно истражување [1] покажува дека мнозинството и од двете страни ја признава важноста и улогата на другата страна и изразува цврста подготвеност да направи чекор нанапред за поблиска соработка во иднина, но, исто така, се истакнуваати основните проблеми што носат предизвици во овој однос, какви што се недостигот на знаење и разбирање едни за други. Клучно за подобрување на заемната комуникација е одржувањето отворена, инклузивна и континуирана дебата меѓу граѓанското општество, медиумите и институциите. Тоа може да се постигне преку јакнење на капацитетите на новинарите за покривање на граѓанските теми и нивна поголема иницијативност за вклучување на граѓанскиот сектор во информативните рубрики, а од друга страна, потребно е да се зајакнат и капацитетите на граѓанските организации за комуникација со медиумите ида се охрабрат да бидат погласни и поиницијативни во нивниот пристап до медиумите. Заедничко за двете страни е да се унапредува меѓусебната соработка и заемната доверба. [2]

obsk1Што очекуваат медиумите и граѓанските организации едни од други, кои се правилата на ангажираното новинарство и како граѓанските организации подобро да ги позиционираат важните теми беа некои од темите за дискусија на работилницата „Градење коалиции меѓу медиумите и граѓанските организации што ги застапуваат лицата со попреченост“.

Двајцата искусни обучувачи, Даниела Драштата од ХРТ, Загреб и Владо Крстовски од „Порака“, Скопје, низ интерактивна работа и дискусија со новинарите и граѓанските активисти, разработија идеи за заеднички акции за подобрување на видливоста на проблемите, предизвиците и интересите на лицата со попреченост. На обуката учествуваа 22 претставници од 10 медиуми и 12 граѓански организации што ги застапуваат лицата со попреченост.

1Прирачник „Попреченост: На виделина“

Прирачникот има за цел да им помогне на македонските граѓански организации кои работат со лицата со попреченост да се справат со некои од предизвиците со кои се соочуваат секојдневно: отсуството на квалитетно известување за лицата со попреченост; перцепцијата за лицата со попреченост кои честопати се оптоварени со негативни стереотипи и предрасуди; и недостатокот на практични насоки за тоа како да се справат со тие предизвици.

Прирачникот е дел од двегодишниот проект „Попреченоста е само прашање на перцепција“, што заедно го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон (МДИ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Националниот совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ), а е финансиран од Европската Унија.

Публикацијата е достапна во прилог:           MKpdficon ALpdficon

Аудио верзија на Прирачникот:

4Учесниците на годинешната конференција „Денови на медиумите на ЕУ и Западен Балкан“, што се одржа на 17 и 18 септември во Скопје, имаа можност да ја проследат изведбата на танцовиот перформанс „ЛЕМИА - Рингишпил на перцепции“.

ЛЕМИА претставува кратка танцова точка креирана за двајца изведувачи, Миа и Леон, како осврт на нивното партнерство во танцот, разигран рингишпил на музикалност, безбројните можности на движењето и убавината на танцувањето.

Изведбата на перфорамснот ја организираше Институтот за медиуми и различности од Лондон, во рамки проектот „Попреченоста е само прашање на перцепција“, што го спроведува во партнерство со Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија, а со финансиска поддршка од Европската Унија.

 

cover2Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија објавуваат повик за доделување грантови за граѓански организации што ги застапуваат лицата со попреченост во земјава.

Целта на повикот е да се поттикнат граѓанските организации поинтензивно да креираат и да спроведуваат активности што ќе влијаат на подигање на јавната свест и на видливоста на лицата со попреченост.

Специфични цели на повикот се:

- да се зајакнат капацитетите на локалните граѓански организации што ги застапуваат лицата со попреченост за комуникација со медиумите;

- да им се дадат поголеми можности на граѓанските организации што ги застапуваат лицата со попреченост да влијаат врз јавната перцепција;

- да се подобри видливоста и медиумското присуство на темите поврзани со правата на лицата со попреченост;

- да се подигне граѓанската свест за вистинските проблеми на лицата со попреченост и да се придонесе кон позитивна перцепција на правата и социјалната инклузија на оваа категорија граѓани.

Типовите активности со коишто граѓанските организации може да аплицираат се однесуваат на:

- креирање кампањи за застапување и подигање на свеста;

- продуцирање медиумски содржини што можат да придонесат кон подигање на јавната свест и видливоста на лицата со попреченост, како и на нивните интереси и проблеми;

- консултации, тркалезни маси и состаноци со засегнатите страни на локално ниво;

- олеснување на дијалогот за креирање политики (пр. со политичките партии, локалните власти, експертската заедница, медиумите итн.).

Вкупниот буџет изнесува 32,000 евра, при што ќе бидат доделени најмногу 16 гранта по 2,000 евра. Времетраењето на активностите треба да биде максимум 8 месеци.

За сите граѓански организации коишто ќе бидат избрани на повикот, ќе се организираат еднодневни обуки за правилата и процедурите за спроведување ЕУ грантови. Обуките ќе опфатат теми како: менаџирање проекти, правила за видливост, финансиско известување итн.

Дополнително, на избраните граѓански организации ќе им биде понудена менторска поддршка со цел да им се помогне при спроведувањето на креативните медиумски кампањи за подигање на јавната свест.

Ги покануваме сите заинтересирани организации да ги пополнат формуларите за аплицирање (во прилог).

Крајниот рок за пријавување е 21 септември 2018 (петок) до 17 часот.

Пријавите може да се достават по е-маил: mim@mim.org.mk или на адреса: Јуриј Гагарин 17-1/1, Скопје.

Формулар за аплицирање:   Буџет:
wordDL          EXCELDWNL

dis