ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

ПОЧЕТНА

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

1Прирачник „Попреченост: На виделина“

Прирачникот има за цел да им помогне на македонските граѓански организации кои работат со лицата со попреченост да се справат со некои од предизвиците со кои се соочуваат секојдневно: отсуството на квалитетно известување за лицата со попреченост; перцепцијата за лицата со попреченост кои честопати се оптоварени со негативни стереотипи и предрасуди; и недостатокот на практични насоки за тоа како да се справат со тие предизвици.

Прирачникот е дел од двегодишниот проект „Попреченоста е само прашање на перцепција“, што заедно го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон (МДИ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Националниот совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ), а е финансиран од Европската Унија.

Публикацијата е достапна во прилог:           MKpdficon ALpdficon

Аудио верзија на Прирачникот:

4Учесниците на годинешната конференција „Денови на медиумите на ЕУ и Западен Балкан“, што се одржа на 17 и 18 септември во Скопје, имаа можност да ја проследат изведбата на танцовиот перформанс „ЛЕМИА - Рингишпил на перцепции“.

ЛЕМИА претставува кратка танцова точка креирана за двајца изведувачи, Миа и Леон, како осврт на нивното партнерство во танцот, разигран рингишпил на музикалност, безбројните можности на движењето и убавината на танцувањето.

Изведбата на перфорамснот ја организираше Институтот за медиуми и различности од Лондон, во рамки проектот „Попреченоста е само прашање на перцепција“, што го спроведува во партнерство со Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија, а со финансиска поддршка од Европската Унија.

 

cover2Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија објавуваат повик за доделување грантови за граѓански организации што ги застапуваат лицата со попреченост во земјава.

Целта на повикот е да се поттикнат граѓанските организации поинтензивно да креираат и да спроведуваат активности што ќе влијаат на подигање на јавната свест и на видливоста на лицата со попреченост.

Специфични цели на повикот се:

- да се зајакнат капацитетите на локалните граѓански организации што ги застапуваат лицата со попреченост за комуникација со медиумите;

- да им се дадат поголеми можности на граѓанските организации што ги застапуваат лицата со попреченост да влијаат врз јавната перцепција;

- да се подобри видливоста и медиумското присуство на темите поврзани со правата на лицата со попреченост;

- да се подигне граѓанската свест за вистинските проблеми на лицата со попреченост и да се придонесе кон позитивна перцепција на правата и социјалната инклузија на оваа категорија граѓани.

Типовите активности со коишто граѓанските организации може да аплицираат се однесуваат на:

- креирање кампањи за застапување и подигање на свеста;

- продуцирање медиумски содржини што можат да придонесат кон подигање на јавната свест и видливоста на лицата со попреченост, како и на нивните интереси и проблеми;

- консултации, тркалезни маси и состаноци со засегнатите страни на локално ниво;

- олеснување на дијалогот за креирање политики (пр. со политичките партии, локалните власти, експертската заедница, медиумите итн.).

Вкупниот буџет изнесува 32,000 евра, при што ќе бидат доделени најмногу 16 гранта по 2,000 евра. Времетраењето на активностите треба да биде максимум 8 месеци.

За сите граѓански организации коишто ќе бидат избрани на повикот, ќе се организираат еднодневни обуки за правилата и процедурите за спроведување ЕУ грантови. Обуките ќе опфатат теми како: менаџирање проекти, правила за видливост, финансиско известување итн.

Дополнително, на избраните граѓански организации ќе им биде понудена менторска поддршка со цел да им се помогне при спроведувањето на креативните медиумски кампањи за подигање на јавната свест.

Ги покануваме сите заинтересирани организации да ги пополнат формуларите за аплицирање (во прилог).

Крајниот рок за пријавување е 21 септември 2018 (петок) до 17 часот.

Пријавите може да се достават по е-маил: mim@mim.org.mk или на адреса: Јуриј Гагарин 17-1/1, Скопје.

Формулар за аплицирање:   Буџет:
wordDL          EXCELDWNL

dis

1„Нека се чуе вашата порака!“  е насловот на тридневната работилница која почнува денеска во Скопје и е наменета за граѓански организации што ги застапуваат правата на лицата со попреченост во земјава. Двајца домашни и странски обучувачи ќе им помогнат на учесниците да ги подобрат своите комуникациски вештини користејќи ги онлајн и традиционалните медиуми.

Претставници на четиринаесет граѓански организации од земјава кои што работат со лица со попреченост ќе бидат запознаени со медиумските алатки и техники за подигање на видливоста на нивните организации, преку практичен пристап, развивање на медиумска кампања, како и менторска поддршка за сите граѓански организации при натамошно развивање и имплементирање на нивните идеи за медиумските кампањи.

Оваа активност е дел од проектот „Попреченоста е само прашање на перцепција“, имплементиран од Институтот за медиуми и различности од Лондон, во партнерство со Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија, а финансиски поддржан од Европската Унија. Целта е да се зголеми видливоста преку медиумите и да се подобри јавната перцепција на лицата со попреченост, како неопходен предуслов за нивно активно учество во јавниот живот и за еднаков третман при практикување на правата и слободите.

Работилницата почнува на 3 Мај, Денот на слободата на медиумите, со што симболично се испраќа порака дека медиумите треба да овозможат поголем простор и видливост со цел да се слушне гласот и на маргинализираните и ранливите групи, што е важен сегмент од слободата на изразувањето на сите сегменти во едно демократско општество.

 

povikИнститутот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија организираат две тридневни работилници за граѓански организации што ги застапуваат правата на лицата со попреченост во земјава, а кои сакаат да ги подобрат своите комуникациски вештини користејќи ги онлајн и традиционалните медиуми. Двете работилници што ќе се спроведуваат под мотото „Нека се чуе вашата порака!“ ќе имаат иста цел и дневен ред, а на секоја ќе може да учествуваат по 15 претставници од граѓанските организации што ќе се пријават на повикот. Ги покануваме сите заинтересирани да ги пополнат формуларите за аплицирање (во прилог) и да изберат на која работилница би сакале/би можеле да учествуваат (доколку ви одговараат двата термина, означете ги двата).

wordDL              wordDL 
 Повик за аплицирање    Формулар за аплицирање