ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

Управен одбор на НСЦИВМ

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

 

10 Душан Нешевски           Претседател
02 Самуилка Атанасова            Член
14  Исен Имери            Член 
01  Тодор Стојоски            Член 
07 Андон Стојаноски           Член
09 Неделко Арсов           Член
12 Осман Машкули           Член
11 Илија Влаиќ           Член
 05 Назби Идризи            Член
08 Ристо Петровски           Член
04 Насуф Исаки           Член
13 Наум Митревски           Член
19 Вангел Жабев           Член
06 Петре Јанкуловски           Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоран Николовски           Член
15 Драган Дојчиновски          

Генерален

Секретар