ПОЧЕТНА

ЗА НСИОМ

ЧЛЕНКИ

КОНТАКТ

Извршен одбор на НССРМ

1logo civ

1LOGO TELESNI

1LOGO SPORT

1LOGO SLEPI

1logo gluvi

1LOGO PORAKA

1LOGO TRUDOVI

Извршен одбор

bezslika Жарко Селковски - претседател
Николина Витанова

Николина Витанова - потпредседател

Зоран Новичиќ Зоран Новичиќ
Киро Димитриовски Кире Димитриовски
Мирко Трајчевски Мирко Трајчевски
Сашко Костадиновски Сашко Костадиновски
bezslika Ѓорѓи Хамбов
bezslika Зејно Бајрами
Наде Ристеска Наде Ристеска

Стручна служба:

bezslika Секретар: Стерја Димов