11 Октомври 42-а, 1000 Скопје

Антонио Златковски (14) веќе осум години оди во редовно училиште без толкувач на наставата. Рамноправноста која треба да е основа во образовниот систем за Антониo е тешко остварлива.