11 Октомври 42-а, 1000 Скопје

Им ги промени навиките, им ги скрати дружењата и прошетките, а донесе низа стравови и фрустрации. Стручните лица велат дека треба да се извлечат поуки од минатиот период и да се применуваат добрите практики што ги покажаа одредени организации и институции.