11 Октомври 42-а, 1000 Скопје

Аудио верзија на публикацијата: Попреченоста во медиумското известување - огледало на општествените перцепции (Првични наоди од мониторингот на медиумите за застапеноста и за начинот на покривање на лицата со попреченост