11 Октомври 42-а, 1000 Скопје

Трајан Паталовски oд мал живее со детска парализа. Нозете му откажале, па се движи со помош на моторче. Трајан има потреба од нега од друго лице, но за да продолжи да го користи тоа право, треба да излезе пред стручна комисија. А, термини нема.