11 Октомври 42-а, 1000 Скопје

Аудио верзија на публикацијата: Попреченоста во медиумското известување - огледало на општествените перцепции (Првични наоди од мониторингот

Потребно е поквалитетно информирање за лицата со попреченост, намалување на предрасудите кон нив и спроведување

Во голема мера е признаено дека граѓанските организации и медиумите се многу важни чинители во

Што очекуваат медиумите и граѓанските организации едни од други, кои се правилата на ангажираното новинарство

Прирачникот има за цел да им помогне на македонските граѓански организации кои работат со лицата

Учесниците на годинешната конференција „Денови на медиумите на ЕУ и Западен Балкан“, што се одржа

Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските

„Нека се чуе вашата порака!“  е насловот на тридневната работилница која почнува денеска во Скопје

Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на