11 Октомври 42-а, 1000 Скопје

Во рамките на проектот „Партнерство, застапување и комуникација за ефикасна инклузија на лицата со попреченост“,

Темите што ги засегаат лицата со попреченост најчесто се покриени преку вести, извештаи и социјални

Аудио верзија на публикацијата: Попреченоста во медиумското известување - огледало на општествените перцепции (Првични наоди од мониторингот

Потребно е поквалитетно информирање за лицата со попреченост, намалување на предрасудите кон нив и спроведување

Во голема мера е признаено дека граѓанските организации и медиумите се многу важни чинители во

Што очекуваат медиумите и граѓанските организации едни од други, кои се правилата на ангажираното новинарство

Прирачникот има за цел да им помогне на македонските граѓански организации кои работат со лицата

Учесниците на годинешната конференција „Денови на медиумите на ЕУ и Западен Балкан“, што се одржа

Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските