11 Октомври 42-а, 1000 Скопје
Национално координативно тело

Во координација со Националното координативно тело за спроведување на Конвенцијата на ООН за правата на

По повод одбележувањето на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, Националниот совет на

Трајан Паталовски oд мал живее со детска парализа. Нозете му откажале, па се движи со

Лицата со телесен инвалидитет бараат пристапноста до објектите да биде еден од условите за издавање

Им ги промени навиките, им ги скрати дружењата и прошетките, а донесе низа стравови и

Антонио Златковски (14) веќе осум години оди во редовно училиште без толкувач на наставата. Рамноправноста