11 Октомври 42-а, 1000 Скопје

Заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на децата со попреченост во

Националниот совет на инвалидските организации на Македонија го одбележаа Меѓународниот ден на лицата со инвалидност,

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, во пресрет на Меѓународниот ден на лицата со